aleixbegues@gmail.com

Xarxa Informàtica:

 

- Instal·lació i reparació del cablejat de xarxa informàtica per oficines o habitatges individuals per la distribució de la senyal de dades.

- Instal·lació de sistemes de propagació de la senyal wifi (acces points) per donar una millor cobertura de la senyal d’internet, tant en habitatges individuals com oficines o negocis.

 

Telefonia:

 

- Instal·lació i reparació del cablejat de telefonia per oficines o habitatges individuals per la distribució de la senyal de veu o dades.

CTTV:

 

- Instal·lació de Circuits Tancats de TeleVigilancia, tant en cases individulals, com oficines o negocis, o en comunitats de veïns. On podem oferir una gran varietat de càmares, suports i sistemes de gravació i/o visualització de les imatges per tal d’adaptant-nos a cadascuna de les seves necessitat.