aleixbegues@gmail.com

Com a tècnic instal·lador oficial de la Generalitat de Catalunya ICT oferim les següents

instal·lacions amb garantia

de qualitat:

Instal·lacions en vivendes individuals o unifamiliars:

- Instal·lació integral per a la recepció de la senyal TDT i satèl·lit.

- Intsal·lació i reparació antenes UHF digitals i satèl·lit i distribucions  de la senyal.

Instal·lacions comunitaries:

- Instal·lació integral per a la recepció de la senyal TDT i satèl·lit.

- Sistemes de captació i distribució.

- Capçaleres d’amplificació:  monocanal i centraletes programables.